УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

частни уроци по математика

Уроци по математика, компетентна консултация и подпомагане в обучението по математика. Това е само част от цялостната грижата за всеки мой ученик.

Казвам се Радослав Кръстев и съм част от екипа преподаватели на Академия Математика. Провеждам индивидуални уроци по: МАТЕМАТИКА на ученици от 1-и до 12-и клас. Радвам се, че избрахте мен за преподавател и с радост ще обучавам Вашето дете. Сигурно сте се питали защо да изберете точно мен при толкова много други. Дали цената е определила избора Ви? Вътрешното усещане? Ще се справя ли да подготвя детето Ви на необходимото ниво? Имам ли нужната квалификация? Дали цената за услугите ми е твърде ниска или твърде висока? Как да мотивирам детето да учи? Ще се постарая да отговоря на тези важни въпроси.
Завършил съм СУ „ Св. Климент Охридски” със специалност  “Математика и информационни технологии”. Работил съм по различни проекти в Италия, Великобритания и Франция.
Занимавал съм се с преподавателска дейност и бизнес планиране по проекти на европейски програми повече от 10 години.
Да работя с деца за мен е призвание и най-голямо удоволствие.
С удоволствие ще уча Вашето дете. Ще му помагам да овладее нужните знания и умения като преди всичко съм педагог, а след това математик. В работата си се стремя да накарам своите ученици да мислят и да вземат самостоятелни решения. Строг преподавател съм и изисквам дисциплина и постоянство от своите ученици. Ако не работят самостоятелно, не бъдат сериозни и последователни прогрес няма да има. Успехите няма да дойдат сами, трябва много труд. Често срещана грешка е родителите да си мислят, че щом детето тръгне на уроци и изведнъж всичко се променя с магическа пръчка. Това няма как да се случи. Необходима е много самостоятелна работа от страна на ученика, който трябва да упражнява показаното му от учителя. Това важи в най-голяма степен когато в подготовката от предходни години има големи пропуски. От особена важност е връзката учител – ученик. Учителя трябва да бъде добър психолог и педагог. За да постигнем резултати трябва да стъпим на здрава основа. В повечето случай обучението в училище от предходни години е занемарено. Налице са сериозни пропуски и се налага да запълваме огромни празнини. За това е необходимо време, търпение и много усърдие, както от моя така и от Ваша страна.
Учебния процес се провежда в приятна атмосфера, като се стремя да събудя желанието за придобиване на нови знания и умения.
Мотивирам всеки ученик да се развива и усъвършенства. Само така, може да се гарантира успех на гимназиалните и държавните зрелостни изпити.
Обучението е на базата на двустранна комуникация между учениците и преподавателя. Проучвам желанията на учениците, за да съм винаги в крак с това, което ги интересува и вълнува. Посредством различни методи се стремя да провокирам и стимулирам въображението им. Беседата е предпочитаната форма на обучение, което гарантира качествена двупосочна връзка между преподавателя и обучаваните.
В учебния процес използвам следните методи:
• Способност за взимане на решение – курсистите трябва сами да могат да вземат решения и да ги прилагат в практика Като провокираме и поощряваме самостоятелната работа на всеки един ученик ние се стремим да подпомогнем всяка една негова крачка в пътя към самоусъвършенстване.
• Яснота – учебния материал трябва да е поднесен в ясна и разбираема форма, без
сложни и неразбираеми клишета и словоформи.

Място на провеждане – жк Овча купел (близо до спирки на трамваи 5,11,19, автобуси 73,107,111,260)

За информация и записване позвънете на: 0889 560077

Очаквам Ви!
Р. Кръстев

Казвам се Радослава Кръстева и съм част от екипа преподаватели на Академия Математика. Провеждам индивидуални уроци по: МАТЕМАТИКА на ученици от 1-ви до 12-ти клас. В зависимост от нуждите на ученика помагам за писане на домашни, попълване на пропуски, подготовка за ДЗИ или Матура.


Място на провеждане – жк Овча купел (близо до спирки на трамваи 5,11,19, автобуси 73,107,111,260)

За информация и записване позвънете на: 0888 668912