Задачи от работа

В една фирма общото заплащане на 40 души е с 40 % по-малко от това на останалите 37,5% от служителите на фирмата.А)Колко души работят във фирмата?Б)Намерете отношението на средната заплата във фирмата към заплатата на един от високо платените служителиРЕШЕНИЕА)100%-37,5%=62,5% Read More …