Задача 2

В една фирма общото заплащане на 40 души е с 40 % по-малко от това на останалите 37,5% от служителите на фирмата. А)Колко души работят във фирмата? Б)Намерете отношението на средната заплата във фирмата към заплатата на един от високо платените служители РЕШЕНИЕ А)100%-37,5%=62,5% от всички служители взимат по-малка заплата х – броя на всички служители 62,5%от х=40 (човека) 625/1000х=40 Х=40.1000/625 Х=64 (общ брой на служителите във фирмата) Б) Нека х заплатата на по-високоплатен служ...
Read More