Задачи от работа

В една фирма общото заплащане на 40 души е с 40 % по-малко от това на останалите 37,5% от служителите на фирмата.А)Колко души работят във фирмата?Б)Намерете отношението на средната заплата във фирмата към заплатата на един от високо платените служителиРЕШЕНИЕА)100%-37,5%=62,5% Read More …

Правоъгълен триъгълник

В правоъгълния триъгълник АВС (<С=90) е построена ъглополовящата AL и от точка L е спуснат перпендикуляр LH към хипотенузата AB и CL=BH. Намерете мярката на  <BAC Дадено: ΔАВС (<С=90); ъглополовящата AL; <LHВ=90; НАВ; CL=BH Търси се: <BAC=? Решение: CL= НL Read More …