Степенуване

Привет,

Днес  реших да Ви покажа нещо, което не сме Ви показвали досега и което надявам се, ще Ви бъде от полза.

Чува ли ли сте за мисловните карти? А знаете ли как да ги ползвате, така че ученето Ви да по-ефективно и знанията по-трайни?

Как се прaвят мисловните карти? Най просто казано като план на урока, но в доста по-разчупен вид.  Картинките са даже за предпочитане стига да са по темата. Информацията е представена в няколко кръга, заедно с връзките между тях. Различните нива на картата дават по детайлна представа за общата картина.

Най-добрият начин е като си правите сами такива. Но дори и вземането на готови и тяхното разглеждане, пак ще Ви бъде от полза.

Днес избрах да представя една съвсем опростена мисловна карта за раздел „Степенуване“.

Когато я погледнете, сами ще се убедите, че това  може да бъде и съвсем лесна за усвояване тема.