Правоъгълен триъгълник

В правоъгълния триъгълник АВС (<С=90) е построена ъглополовящата AL и от точка L е спуснат перпендикуляр LH към хипотенузата AB и CL=BH. Намерете мярката на  <BAC

Дадено:

ΔАВС (<С=90); ъглополовящата AL; <LHВ=90; НАВ; CL=BH

Търси се:

<BAC=?

Решение:

CL= НL (L  ъглополовящата)

но CL=BH следователно НL= BH следователно Δ LBH равнобедрен

следователно <АВС=45 следователно <BAC=45