Английски език за деца от 1-ви до 4-ти клас

Курсовете са разработени съобразно нуждите на децата в тази възраст, като основната им цел е създаване на мотивация за изучаване на езика. Учебните програми са съобразени с развитието на децата в съответната възраст и са близки до техните интереси, ежедневие и околна среда. Програмите са с богата на лексика и граматика. Развиват се четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане.

Хорариум: 60 часа годишно

Анализ на подготовката до момента

Консултация с препоръки от квалифициран преподавател

Подготовка на седмичните домашни

Видими резултати (2-3 месец)

Не чакайте положението да стане катастрофално за да вземете мерки, тогава ще е много по-трудно за детото да навакса и ще ви струва много по- скъпо!

Обадете се още сега!

0889 560 077
0888 668 912