Английски език за деца в предучилищна възраст

Основната цел на подготовката е да развие у малките деца любовта към английския език. По достъпен и  забавен начин децата изучават езика с игрови подход. Те научават думи, словосъчетания и кратки изречения по теми от заобикалящия ги свят, като развиват тяхното въображение и творческо мислене. Обогатяват общата култура, подпомагат изграждането на положителна ценностна система и развитие на необходимите по-късно ученически навици.

Хорариум: 60 часа годишно

Анализ на подготовката до момента

Консултация с препоръки от квалифициран преподавател

Подготовка на седмичните домашни

Видими резултати (2-3 месец)

Обадете се още сега!

0889 560 077
0888 668 912