Уроци по математика за 6-ти клас

Учебно съдържание:

  • Действия с рационални числа
  • Степенуване
  • Пропорции
  • Действия с едночлени и многочлени
  • Повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела

Хорариум: 60 часа годишно

Анализ на подготовката до момента

Консултация с препоръки от квалифициран преподавател

Подготовка на седмичните домашни

Видими резултати (2-3 месец)

Не чакайте положението да стане катастрофално за да вземете мерки, тогава ще е много по-трудно за детото да навакса и ще ви струва много по- скъпо!

Обадете се още сега!

0888 668 912
0889 560 077