ЕЛЕКТРОНИКА

Кръжокът по “Електроника” е предназначен за всички които искат да придобият основни познания и умения в областта на електрониката и електротехниката. Занятията се провеждат под формата на практически лабораторни упражнения. По време на курса ще се запознаете с основни физични принципи, електронни компоненти и  разчитане на електронни схеми. Ще се научите да  запоявате с поялник, различни тънкости и трикове при запояване. Нюанси при избор на флюсове, припои и др. Ще изпълните и тествате различни схеми. Ще търсите и отстранявате различни повреди.

Обадете се още сега!

0889 560 077